پرسش‌های متدوال / مانیتورینگ

replica مانیتور sampling

سرویس را دوباره دیپلوی کردم اما داخل مانیتورینگ تعداد Replica که نمایش می‌دهد با چیزی که الان هست فرق دارد؛ چرا؟

expand