پرسش‌های متدوال / پرداخت و پلن‌ها

تمدید پلن pay as you go تخفیف ماهیانه

آیا سکوی ابری فندق ویژگی Pay As You Go دارد؟

expand

هزینه پرداختی برای هر پلن برای چه مدتی است؟

expand

اگر هزینه ۱ سال را جلوتر پرداخت کنیم، تخفیف خواهد داشت؟

expand

آیا فقط از بین پلن‌هایی که سکوی ابری فندق ارائه میکند باید انتخاب کنیم؟

expand

چگونه می‌توان منابع پلن فعلی را کاهش/افزایش داد؟

expand

آیا برای پرداخت های گذشته می توان درخواست فاکتور رسمی داد؟

expand