پرسش‌های متدوال / قوانین و سیاست‌ها

حساب کاربری ایمیل فضانام تلگرام vpn

فندق تا چه مدت سرویس رایگان ارائه می‌کند؟

expand

آیا می‌توانم ربات تلگرام بر روی سکوی ابری فندق دیپلوی کنم؟

expand

چه تعداد فضانام ‌می‌توان بر روی سکوی ابری فندق ایجاد کرد؟

expand

آیا می‌شود بر روی سکوی ابری فندق با چند ایمیل چند اکانت ساخت؟

expand

آیا می‌شود اسم فضانام را تغییر داد؟

expand

آیا می‌شود بر روی سکوی ابری فندق سرویس VPN ساخت؟

expand