پرسش‌های متدوال / سرویس‌ها

volume smtp ایمیل جنگو image ssh exec پایگاه داده دیتابیس mysql پروکسی proxy ریموت cli redis replica

چرا سرویس من لاگ ندارد؟

expand

چگونه می‌توان لاگ به سرویس اضافه کرد؟

expand

چگونه می‌توان برای اتصال به درگاه بانکی API تهیه کرد؟

expand

چگونه می‌توان پروژه جنگو را بر روی سکوی ابری فندق دیپلوی کرد؟

expand

چگونه می‌توان یک ایمیل سرور بر روی سکوی ابری فندق راه اندازی کرد؟

expand

لاگ های قبلی سرویس را از کجا می‌توان مشاهده کرد؟

expand

چگونه از دیتابیس خود بکاپ بگیریم؟

expand

چگونه می‌توان فایل‌های موجود در سرویس خود را دید؟

expand

چگونه می‌توان از فایل‌های خود بکاپ تهیه کنم؟

expand

چگونه به یک سرویس که چند replica دارد ssh/exec بزنیم ؟

expand

چگونه می‌توان به سرویس ssh زد؟

expand

چگونه می‌توان لاگ سرویس را مشاهده کرد؟

expand

سرویس من مرتب ری استارت می‌شود دلیلش چیست؟

expand

چگونه می‌توانم سرویس‌های فضانام خود را به سرویس دیتابیس که ساخته‌ام متصل کنم؟

expand

چگونه می‌توانم به صورت ریموت به سرویس دیتابیس متصل شوم؟

expand

سرویس پروکسی به چه دردی میخوره؟

expand

آیا می‌شود سرویس دیتابیس را به چند سرویس متصل کرد؟

expand

سرویس پایگاه داده MySQL امکان این را دارد که چند Replica داشته باشد؟

expand

سرویس های Stateless مثل Redis هم امکان داشتن Replica رو دارند؟

expand

چگونه می‌توان یک پایگاه داده راه اندازی کرد؟

expand

بعد از هر بار تغییر در کد باید کل پروژه را دوباره بفرستم؟

expand