پرسش‌های متدوال / پشتیبانی

تیکت پشتیبانی انتقال

آیا سکوی ابری فندق سرویس‌های من را انتقال می‌دهد؟

expand

مدت زمان پاسخگویی به هر تیکت چقدر طول میکشد؟

expand

منظور از پشتیبان هم تیمی که در خدمات پشتیبانی سکوی ابری فندق مطرح شده، چیست؟

expand