پرسش‌های متدوال / فضای ذخیره‌سازی

volume browser volume backup پشتیبان گیری بکاپ دیتا فضای ذخیره

چطور می‌توانم محتوای فضای Dedicated Volume را مشاهده کنم؟

expand

آیا می‌شود یک Dedicated Volume را به چند سرویس متصل کرد؟

expand

آیا می‌توان از محتوای Dedicated Volume یک Backup تهیه کرد؟

expand

آیا می‌توان حجم فضای ذخیره‌سازی اشتراکی را افزایش داد؟

expand

آیا می‌توان حجم Dedicated Volume را افزایش/کاهش داد؟

expand